Prva faza još jednog projekta energetske obnove privedena je karju, a riječ je o obnovi zgrade zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zgrada je dobila novo lice zahvaljujući obnovljenoj, energetski učinkovitijoj fasadi, što je najvećim dijelom financirano iz fondova Europske Unije. Županija pročelnica za europske investicije, Nataša Tramišak:

No kao što je rečeno, dovršena je samo prva faza, sada slijedi detaljna obnova unutrašnjosti. Predstojnica osječkog Zavoda za mirovinsko osiguranje, Biljana Tuševski: