Univerzal Đakovo danas se ponovio. Nabavili su dva nova vozila koja će pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno  prikupljenog otpada i smanjenju udjela biorazgradivog otpada u miješanu otpadu. Više, direktor Univerzala, Stjepan Ripić:

Željko Horvat, ispred tvrtke Tehnix naglašava da vozila obilježavaju visoke karakteristike sigurnosti na radu:

Vozila su vrijedna milijun i 670 tisuća kuna, a  85% sufinancirano je bespovratnim EU sredstvima. Tom prilikom, gradonačelnik Đakova, Marin Mandarić naglasio je kako će njegov grad uskoro dobiti još jedno reciklažno dvorište, koje se nalazi na deponiju Vitika.