Kako bi se prilagodili potrebama tržišta rada brojne nezaposlene osobe moraju se prekvalificirati. Osječko-baranjska županija pomaže dugotrajno nezaposlenim osobama sufinanciranjem njihovih edukacija i prekvalifikacija, a danas je potpisan ugovor za educiranje asistenata u nastavi. Župan Ivan Anušić:

Podaci pokazuju da većina prekvalificiranih uspjeva pronaći posao. Županijska pročelnica za gospodarstvo, Ivana Katavić Milardović: