Župan Ivan Anušić i direktor Zračne luke Osijek Ivan Kos sastali su se danas kako bi potpisali Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije Zračnoj luci Osijek, za sufinanciranje poslovanja u zračnom prometu. Županija je, kao suvlasnik, zadnjih godina pojačala novčane potpore Zračnoj luci jer ona mora funkcionirati i koristiti svoje potencijale, ističe župan Anušić.

Iako je pandemija COVID-19 pogodila sve sektore te je zračni promet bio značajno smanjen, direktor Zračne luke Osijek Ivan Kos istaknuo je kako će promjene prometnih tokova pokušati iskoristiti kao prednost. Ipak, naglasio je kako ne treba očekivati uspjeh preko noći.

U ovom trenutku Zračna luka Osijek funkcionira samo na letovima unutar Republike Hrvatske, a direktor Kon je objasnio i vlasničku strukturu u kojoj 55% vlasništva ima RH, 25% grad Osijek, a 20% Osječko-baranjska županija.