Župan Ivan Anušić sudjelovao je na predstavljanju pilot projekta „Smanji otpad od hrane – kuhaj za svoje goste“ kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Naglasio je kako trebamo pametnije gospodariti hranom kao resursom. Moramo biti racionalniji, znati optimalno iskoristiti potencijale te naći model kako pametno gospodariti hranom i biti odgovorniji. Iako je ovo tema o kojoj se ne priča mnogo, župan naglašava i kako je važno o tome govoriti, kako globalno, tako i lokalno, jer ona postaje veliki problem. Osječko-baranjska županija, ali i Slavonija u cjelini, predodređena je za proizvodnju hrane te će na tome graditi i svoju budućnost, rekao je župan.