Crveni alarm za Slavoniju pokazao se opravdanim, jer nevrijeme je pogodilo istočnu Slavoniju svom silom. Najviše je pogođeno područje oko Iloka i Vukovara te Osijeka, a posebno su velike štete nastale na poljoprivrednim usjevima. Društvenim mrežama brzo su se proširile slike poharanih usjeva u okolici Iloka i Šarengrada, a znatnih šteta bilo je i u široj okolici Osijeka. Tako su velike štete nastale na poljima oko Petrijevaca Josipovca te u nekim dijelovima Valpovštine. U Osijeku i Vukovaru nevrijeme je najveće posljedice ostavilo na zelenim površinama i parkovima. Komunalne službe saniraju su štetu koja je nastala odlamanjem grana, a u Vukovaru je više stabala oboreno u blizini prometnica. Nevrijeme nije poštedjelo ni Baranju, a izvještaji o štetama dolaze iz Čeminca, Kneževih Vinograda i Belog Manastira.

Jučerašnje nevrijeme najteže je pogodilo područje krajnjeg istoka te okolicu Osijeka, gdje su stradali poljoprivredni usjevi. No najveća količina padalina, očekivano, bila je u Posavini, što se odrazilo i prema broju intervencija. U Slavonskom Brodu tako je stablo palo na cestu, a u Novoj Gradiški na cesti je bilo blata i mulja, na kolnicima su se pojavile rupe, dok su vatrogasci opet morali ispumpavati podrume i šahtove. Bilo je i problema s opskrbom električnom energijom, ponajviše u Iloku i Vukovaru.