Zelena zanimanja i komunikacija za posao – garancija bolje budućnosti u Slavoniji, naziv je nešto izmijenjenog projekta koji uskoro započinje u Osijeku. Partneri na projektu su Udruga EU Centar te Pučko otvoreno učilište Algebra. Sam projekt odobren je znatno ranije, ali zbog COVID-a je morao biti izmijenjen. Što podrazumijeva novi projekt rekao je predsjednik Udruge EU Centar, Domagoj Vidaković.

Projekt je u potpunosti financiran srestvima Europskog socijalnog fonda, a trebao bi pomoći najugroženijim skupinama. Gradski pročelnik za socijalne usluge, Romano Kristić:

Edukacije će pohađati između 25 i 30 korisnika, a već sada broj prijava viši je od broja mjesta. Zbog korone su morali biti promijenjeni neki segmenti projekta. Domagoj Vidaković iz EU Centra:

Dogradonačelnik Osijeka, Dragan Vulin: