LJEKARNE BLEKIĆ, ljekarnička jedinica Osijek, M.Divalta 162, 31 000 Osijek, telefon 031 504 748

LJEKARNA KOVAČEVIĆ, Vukovarska 4, 31540 Donji Miholjac, telefon 031 632 078

LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (LJEKARNE SRCE), ljekarnička jedinica Višnjevac, Nikole Šubića Zrinskog 3, 31220 Višnjevac, telefon 031 351 166

LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (LJEKARNE SRCE), ljekarnička jedinica Darda, Ante Starčevića 27b, 31326 Darda, telefon 031 740 300

LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (LJEKARNE SRCE), ljekarnička jedinica Đurđenovac, Trg bana J. Jelačića 4, 31511 Đurđenovac, telefon 031 284 355,

LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (LJEKARNE SRCE), ljekarnička jedinica Dalj, Slavka Kolara 2, 31226 Dalj, telefon 031 590 077

LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (LJEKARNE SRCE), ljekarnička jedinica Đakovo, Pape Ivana Pavla II 26, 31400 Đakovo, telefon 031 813 771

LJEKARNE ŠKUGOR, ljekarnička jedinica I Osijek, Stjepana Radića 36, 31 000 Osijek, telefon 031 209 200