• Home
  • / Events
  • / Beli Manastir: Godišnji plan javnih natječaja

24/01/2022

Beli Manastir: Godišnji plan javnih natječaja

Event info

Date: 24/01/2022

Grad Beli Manastir objavio je godišnji plan javnih natječaja, poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva. U proračunu je izdvojeno 320 tisuća kuna, a planira se sklopiti 45 ugovora. Okvirni datum raspisivanja natječaja je 24. siječnja, a bit će objavljeni na mrežnoj stranici grada Belog Manastira.