• Home
  • / Events
  • / Prvi dodatni natječaj za ERASMUS + za (ne)nastavno osoblje

15/04/2021

Prvi dodatni natječaj za ERASMUS + za (ne)nastavno osoblje

Event info

Date: 15/04/2021

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera objavilo je Prvi dodatni natječaj za dodjelu financijskih potporau okviru Eramsus + programa, za individualnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja. Krajnji rok za prijavu je 15. travnja, a više informacija dostupno je na webu rektorata.